Aller au contenu principal
Giữ thân miệng ý thanh tịnh, lễ Phật một lễ phước báo có đủ.