Nhảy đến nội dung

Khai sáng

Thượng Tọa Thích Thiện Nghị


Venerable Thích Thiện Nghị

Hòa Thượng Thích Thiện Nghị
Khai sáng và Viện chủ Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn
Giám Đốc Phật Học Đường Tam Bảo Sơn

Hòa Thượng Thích Thiện Nghị sanh năm 1933 tại quận Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, miền Nam Trung Phần Việt Nam.

Ngài xuất gia năm 1940 sau khi thân phụ qua đời. Hòa Thượng tu học tại Tổ Đình Thiên Bảo.

Năm 1949 ngài vào Nha Trang trụ tại chùa Đức Quang, đi học tại Phật Học Đường Hải Đức Nha Trang.

Năm 1955 ngài vào Sài Gòn và trụ tại Chùa Phật Quang quận 10. Sau đó Ngài được thu nhận vào Phật Học Đường Ấn Quang.

Năm 1958 ngài vào nội trú tại Phật Học Đường và thọ đại giới. Ngài rất chuyên cần học nội điển nhứt là rất xuất sắc về kinh điển Hán Văn.

Năm 1962 ngài tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học hạng 5 và được bổ nhiệm làm Giám Đốc Phật Học Đường Giác Sanh tại Phú Thọ.

Năm 1963 ngài được cử làm Chủ Tịch Thanh Niên Tăng Ni.

Năm 1965-1967 ngài là Giáo Sư tại các Phật Học Đường Sài Gòn Mỹ Tho.

Năm 1968 ngài đi du học tại Đài Loan và trụ tại Phật Quang Sơn. Ngài học tạng Luật của Phật Giáo với Hòa Thượng Hội Tánh trong suốt 5 năm.

Đến năm 1973 ngài trở về Việt Nam và dạy Luật cho các học Tăng học Ni tại các Phật Học Đường và tái đắc cử chức vụ Chủ Tịch Thanh Niên Tăng Ni.

Vào 12-7-1979 ngài đã vượt biên và định cư tại Montréal, Canada.

Để thực hiện hạnh nguyện xiển dương Phật pháp tại Canada, độ hàng xuất gia, giữ gìn những mỹ tộc cổ truyền Phật Giáo. Sau khi thành lập các Giáo Hội tại Canada từ 1980 đến 1988. Vào tháng 9/1988 ngài đã đứng ra mua 337 mẫu đất tại thị trấn Harrington (Québec) để kiến tạo bối cảnh của Tứ Động Tâm gồm có: Vườn Lam Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Lộc Uyển và Câu Thi Na. Ngoài ra còn kiến tạo Phổ Đà Đạo Tràng, Long Hoa Đạo Tràng, Chánh Điện Thiên Phật, Tăng Xá, Ngủ quán Đường và Tôn tượng Hộ Pháp. nhứt là thư viện Phật Giáo với hơn 50.000 quyển sách. Bên cạnh đó Phật Học Đường Tam Bảo Sơn được tạo lập để đào tạo hàng Tăng Ni hậu tấn tục diệm truyền đăng.

Sau hơn 12 năm, ngài đã thực hiện hoàn tất những hoài bảo mà trong quyển sách này những hình ảnh về chương trình xây cất hơn 12 năm qua là chứng tích cụ thể về tâm nguyện chân thành của Hòa Thượng Viện Chủ. Phật sự vẫn luôn luôn được phát huy dù không có sự thới lai nào mà không phát xuất từ trong bỉ cực.

Kính ghi trong niềm cung kính dâng lên Hòa Thượng Viện Chủ và kính đảnh lễ những thâm ân mà ngài đã thực hiện nên bối cảnh Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn hơn 12 năm qua.

Kính đảnh lễ

Đệ tử Pháp Tạng kính ghi.