Nhảy đến nội dung

Chương Trình Kiến Tạo Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn, 1988-1992

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Đại Hùng Bửu Điện, 1990-10-27
Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Đại Hùng Bửu Điện, 1990-10-27

Với tâm nguyện:

 • Đào tạo Tăng Tài (chúng Xuất gia)
 • Xiển dương Phật pháp
 • Kiến tạo tứ thánh địa và các thánh tích khác
 • Thành lập Giáo Hội PGVNTN tại Canada

Thương Tọa Viện Chủ đả tìm kiếm một cơ sở với đầy đủ những yếu tố cần thiết, một mảnh đất đồng bằng với núi rừng, đồi cao, ao hồ và có phương tiện di chuyển dễ dàng. Qua 5 năm tìm kiếm, Ngài đã đạt thành sở nguyện. Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn với những phong cảnh thật an lạc với rừng núi cao sựng, suối chảy róc rách, ao hồ, và những hàng thông cao vút, những ngọn đồi thoai thoải đủ làm cho lòng người cảm nhận những bản tính thiêng liêng ẩn hiện qua phong cảnh hữu tình này.

Trải qua những khó khăn về mọi mặt, Thương Tọa Viện Chủ với ý chí bất di như cây thông giữa trời tuyết giá lạnh cực độ, hay giữa cơn nắng hạ gay gắt hoặc gió thu chuyển màu vô thương và gió xuân tươi mát nhưng cây thông vẫn sừng sửng giữa trời cao hiên ngang cao vút ngút ngàn tự tại. Thương Tọa như bóng cây che mát cho muôn lòai, như nước suối nguồn, như làn gió nhẹ. Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn qua hơn 4 năm kiến thiết đả có những thành quả viên mản, tuy vậy nhưng đối với chương trình đồ án 10 năm thì chưa được bao nhiêu, hi vọng những hàng hộ pháp phát lòng tiếp hộ:

 • Độ hàng xuất gia
  Trong hai năm 1990 và 1991, có hơn 10 vị Tăng ni nguyện theo Thương Tọa phát tâm tu học và nối gót bước đường mà Thương Tọa đang đi trước:
       Tác Như Lai sứ
       Hành Như Lai sự.
 • Phật Học Đường Tam Bảo Sơn
 • Bồ Đề Đạo Tràng
 • Long Hoa Đạo Tràng
 • Đức Phật tại Đại Hùng Trang Nghiêm Thiên Phật Điện
  Tượng Phật này do đạo hữu Diệu Hoa B hiến cúng cũng đã được thỉnh về cùng một lúc với hai tôn tượng Phật Di Lặc và Phật thành đạo. Trong một vài năm sắp tới sau khi đủ phương tiện tài chánh xây cất chánh điện tôn tượng sẽ được thỉnh vào chánh điện cùng 1000 tôn tượng Phật cao 3 tấc. Một ngàn tượng Phật nhỏ do sự đóng góp của tất cả các Phật tử ở khắp mọi nơi.
Hội Phật giáo Chánh Pháp, Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn
Hội Phật giáo Chánh Pháp, Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn

 

Chưởng khế, vị áo đỏ, và Thượng Tọa Thiện Nghị.
Chưởng khế và Thượng Tọa Thích Thiện Nghị.
Đứng, trái qua phải: chưởng khế, salesman, người chủ bán đất, và đạo hữu Dương Diệu Hiệp. Ngồi: Thượng Tọa Thích Thiện Nghị, và salesman.
Đứng, trái qua phải: chưởng khế, salesman, người chủ bán đất, và đạo hữu Dương Diệu Hiệp. Ngồi: Thượng Tọa Thích Thiện Nghị, và salesman.
Thượng Tọa Thích Thiện Nghị và Đại Đức Quảng Oánh đồng ký giấy mua đất xây cất Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn, làm tại văn phòng chưởng khế ngày 20-9-88.
Thượng Tọa Thích Thiện Nghị và Đại Đức Quảng Oánh đồng ký giấy mua đất xây cất Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn, làm tại văn phòng chưởng khế ngày 20-9-88.